top of page

Observatoire jurilinguistique sur les mots de la pandémie de covid-19. Étude plurilinguistique

« Observatoire jurilinguistique sur les mots de la pandémie de covid-19. Étude plurilinguistique », Sonia Berbinski, Weiwei Guo, Corina Veleanu, in ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII „AL.I.CUZA” IAŞI TOMUL LXVII, SUPLIMENT, ŞTIINŢE JURIDICE , 2021 Anale UAIC, Tomul LXVII, Științe juridice, supliment, 2021, DOI: 10.47743/jss-2021-67-3-13

bottom of page